Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Редовни Докторанти
Докторант Линкове Катедра
Адрияна Митева Маркетинг
Александра Иванова Янчева Финанси
Ангел Илиев Кусев Икономика и управление на строителството
Ангелина Христова Пейчева Аграрна икономика
Анна Сергеева Тимофеева Информатика
Анна Йорданова Михова - Георгиева Правни науки
Антоан Николаев Влаев Икономика и управление на строителството
Антон Валентинов Петров Обща икономическа теория
Антония Бойкова Маркетинг
Боян Любомиров Караколев Информатика
Боян Нешкински Маркетинг
Валентин Светославов Атанасов Информатика
Ваня Петрова Христова Счетоводна отчетност
Владимир Александров Черналиев Финанси
Владимир Христов Маркетинг
Владимира Георгиева Пилева Икономика и организация на туризма
Галина Иванова Иванова Индустриален бизнес
Георги Георгиев Маркетинг
Георги Ангелов Димитров Стокознание
Дана Асенова Стефанова Стокознание