Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Докторски програми в ИУ - Варна
3.6. Търговско право
3.6. Трудово право и обществено осигуряване
3.7. Социално управление
3.8. Политическа икономия (обща икономическа теория)
3.8. Финанси
3.8. Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
3.8. Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)
3.8. Икономика и управление (търговия)
3.8. Индустриален бизнес
3.8. Аграрен бизнес
3.8. Стокознание
3.8. Маркетинг
3.8. Статистика и демография
3.8. Приложение на изчислителната техника в икономиката
3.8. Световно стопанство и международни икономически отношения
3.8. Оптимално управление на икономически системи
3.9. Икономика и управление (туризъм)
4.5. Математически анализ
4.5. Математическо моделиране и приложение на математиката
4.6. Информатика