Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Новини
 • Logo

  Update 1.1 Регистър отчети научна дейност

  Първата итерация на Регистър Публикации се допълва от проект Регистър Отчети Научна Дейност.
  Системата е достъпна на адрес https://reports.ue-varna.bg като за вход във Вашия профил задължително трябва да използвате имейла и паролата си от Регистър Публикации. Самостоятелна регистрация за Отчети не е възможна. Ако нямате регистрация в Публикации може да посетите адреса https://publications.ue-varna.bg/register.
  Между двете системи може да превключвате без да е необходимо да се вписате многократно.

  Всяка година в периода 01 Септември - 20 Октомври всеки преподавател ще има достъп до индивидуалния си отчет, да добавя публикации от системата Регистър Публикации, да отчита цитати, участия в конференции, научни журата, ръководство на докторанти и т.н.
  Информацията от индивидуалните отчети няма да бъде публична и ще бъде достъпна само до ръководителните на катедрите и деканите на факултетите от ИУ - Варна и отдел НИДД.

 • Logo

  Update 1.2 Регистър публикации - докторанти и научни работници

  С версия 1.2 на Уеб базираната система Регистър Публикации Академичен Състав се добави възможност за регистрация и отчитане на публикации от докторанти редовно обучение, докторанти на самостоятелна подготовка - работещи като преподаватели към дадена катедра от ИУ - Варна (в т.ч. завършили или в процес) и на научни работници към различни отдели от ИУ - Варна.

  За всички потребители на Регистър публикации е добавена опция за промяна на типа потребител: Преподавател, Научен работник, Докторант.
  * За вече регистрираните тази опция е достъпна от
  меню "Лични данни" --> "Промяна на тип потребител".
  * За новите потребители по време на регистрация може да бъде избран тип и след това да бъде сменен, както е посочено по-горе.

  За преподаватели, които са били докторанти през периода 2017/2018, се препоръчва да посочат в своя профил кои публикации са отчетени или ще се отчитат при процеса по защита на дисертационен труд. Това е възможно от
  меню "Публикационна дейност" --> "Отбележете публикации, изготвени по време на докторантура"