Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Факултет Информатика
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1981 други индексирани издания Денчев, Р., Суружон, Д. Лагранжевые распределения и их особенности. II. Исчисление особенностей и приложения. Сообщения объединенного института ядерных исследований, Дубна, Е5-81-175, 1981, 1-10.
2 Статия 1983 Няма Стайков, Р., Суружон, Д. Моделиране и прогнозиране на платежоспособното търсене на перални услуги от населението. Известия, ВИНС "Д. Благоев", 2, 1983, 84-91.
3 Други 1985 Няма Радилов, Д., Русков, Б., Хаджиев, В. Младежта в Толбухински окръг. ВИНС-Варна, 1985, 42 с..
4 Учебно помагало 1986 Няма Косева, Д., Жекова, С., Якова, Т., Хаджиев, В.