Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на Стопански факултет
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1990 Няма Ласкова, В. Стратегическо планиране във фирмата - същност, елементи и перспективи. Научният продукт - проблеми и перспективи, Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1990.
2 Доклад 1990 Няма Златева, Д. Технологични свойства на тестото и качество на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисела стрептококова закваска.. В: Сб. Научният продукт – проблеми и перспективи, Съюз на учените в България – клон Варна, 1990, 172 - 176.
3 Доклад 1990 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на закваски от млечнокисели стрептококи при приготвяне на хляб от пшенично брашно тип 700. . В: Сб. “Проблеми на управлението на асортимента и качеството на стоките”, Варна,, 1990, 136 - 144.
4 Доклад 1990 Няма