Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Александър Асенов Шиваров Международни икономически отношения
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Анастасия Райкова Станчева Управление и администрация
Апостол Атанасов Апостолов Социални и хуманитарни науки
Атанас Тодоров Атанасов Международни икономически отношения
Биляна Попова Миткова Маркетинг
Бистра Константинова Василева Маркетинг
Бончо Цанев Митев Управление и администрация
Борислава Иванова Черкезова Маркетинг
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Боряна Александрова Антонова Социални и хуманитарни науки
Боян Веселинов Василев Социални и хуманитарни науки
Валентина Генова Макни Международни икономически отношения
Ваня Йорданова Кралева Маркетинг
Велина Иванчева Казанджиева Икономика и организация на туризма
Велина Атанасова Колева Управление и администрация
Веселина Колева Максимова Управление и администрация
Веселина В. Димитрова Международни икономически отношения
Виктория Станимирова Станчева Маркетинг