Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Биляна Димитрова Павлова Чужди езици
Бисер Христов Попов Чужди езици
Ваня Радева Георгиева Чужди езици
Галина Цанкова Петрова Чужди езици
Генка Иванова Рафаилова Туризъм
Гинка Желязкова Димитрова Чужди езици
Жана Василева Иванова Чужди езици
Златка Иванова Тодорова-Хамдан Туризъм
Иванка Иванова Павлова Чужди езици
Красимира Георгиева Трифонова Чужди езици
Маргарита Росенова Панчева Чужди езици
Наталия Борисова Станчева Чужди езици
Петя Атанасова Атанасова Туризъм
Радостина Стоянова Стоянова Чужди езици
Светла Колева Недева Чужди езици
Снежина Недялкова Кадиева Туризъм
Станислав Иванов Пляков Туризъм
Христина Илиева Илиева-Сверчкова Чужди езици