Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Александрина Димитрова Панчева Финанси
Александър Боянов Тодоров Обща икономическа теория
Андрияна Йовчева Андреева Правни науки
Анелия Галинова Атанасова Счетоводна отчетност
Анита Атанасова Счетоводна отчетност
Атанас Цвятков Атанасов Счетоводна отчетност
Атанас Георгиев Камеларов Финанси
Бистра Светлозарова Николова Счетоводна отчетност
Бранимира Асенова Колева Счетоводна отчетност
Валентина Велева Гочева Счетоводна отчетност
Ваньо Желязков Гаргов Обща икономическа теория
Ваня Иванова Енчева Финанси
Венелин Стоянов Георгиев Счетоводна отчетност
Вениамин Павлов Тодоров Обща икономическа теория
Весела Стефанова Бандакова Счетоводна отчетност
Веселин Парашкевов Деков Счетоводна отчетност
Виолета Кирилова Владова-Иванова Правни науки
Владимир Петров Владимиров Обща икономическа теория
Галин Иванов Марков Счетоводна отчетност
Галина Събчева Йорданова-Чавгова Счетоводна отчетност