Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Аврам Моис Ескенази Информатика
Ангел Генчев Ангелов Статистика и приложна математика
Анка Стоянова Хубанова Информатика
Анна Хараламбиева Кънчева Информатика
Божана Илиева Иванова Информатика
Бойко Иванов Атанасов Статистика и приложна математика
Бонимир Пенчев Пенчев Информатика
Борис Иванов Банков Информатика
Борислава Костадинова Петрова Физическо възпитание и спорт
Борислава Костадинова Петрова Физическо възпитание и спорт
Ваня Трифонова Стоянова Статистика и приложна математика
Велина Георгиева Йорданова Статистика и приложна математика
Велислав Ецков Цеков Физическо възпитание и спорт
Величко Янев Янков Информатика
Весела Григорова Димитрова Статистика и приложна математика
Веселин Янков Бошнаков Статистика и приложна математика
Веселин Иванов Хаджиев Статистика и приложна математика
Виктория Пламенова Евтимова Информатика
Владимир Стоянов Сълов Информатика
Георги Малинов Червенски Статистика и приложна математика