Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анна Живкова Господинова Икономика и управление на строителството
Антоанета Петрова Стоянова Стокознание
Асен Тодоров Иванов Стокознание
Атанас Марков Сяров Икономика и управление на строителството
Благо Ангелов Благоев Индустриален бизнес
Божидар Костадинов Чапаров Икономика и управление на строителството
Ваня Антонова Пандъкова Икономика и управление на строителството
Ваня Пандъкова Антонова Икономика и управление на строителството
Ваня Живкова Иванова Стокознание
Васил Янакиев Янакиев Индустриален бизнес
Велислава Васкова Борисова Индустриален бизнес
Величка Пеева Маринова Стокознание
Виолета Ласкова Петева Икономика и управление на търговията
Виолета Петева Ласкова Икономика и управление на търговията
Виолета Янева Димитрова Икономика и управление на търговията
Влади Христов Куршумов Индустриален бизнес
Вълкан Кирилов Станев Индустриален бизнес
Гено Вълчев Генов Икономика и управление на строителството
Георги Георгиев Димитров Икономика и управление на строителството
Георги Трайков Цоников Икономика и управление на търговията