Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Албена Недкова Добрева Славянски езици
Анастасия Стефанова Кондукторова Славянски езици
Анастасия Атанасова Цонева Славянски езици
Анелия Георгиева Герчева Славянски езици
Анета Стефанова Стефанова Западноевропейски езици
Борис Иванов Абрашев Западноевропейски езици
Велизар Александров Илиев Западноевропейски езици
Вера Ивановна Камберова Чужди Езици
Вера Ивановна Камберова Западноевропейски езици
Владимир Тодоров Досев Славянски езици
Дарина Христова Генадиева Западноевропейски езици
Даринка Димитрова Георгиева Славянски езици
Диана Иванова Митева Западноевропейски езици
Дорина Йосифова Русева Западноевропейски езици
Елена Божидарова Пенчевa-Димова Славянски езици
Елена Божидарова Пенчева-Димова Западноевропейски езици
Ивета Аспарухова Иванова Западноевропейски езици
Красимира Николаева Димчева Западноевропейски езици
Кръстана Митева Иванова Западноевропейски езици
Маргарита Тодорова Генова Западноевропейски езици