Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Факултет Управление Катедра "Управление и администрация" Публикации Преподаватели Катедра "Маркетинг" Публикации Преподаватели Катедра "Икономика и организация на туризма" Публикации Преподаватели Катедра "Международни икономически отношения" Публикации Преподаватели Катедра "Социални и хуманитарни науки" Публикации Преподаватели