Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Факултет Управление
Катедра "Управление и администрация"
Катедра "Икономика и организация на туризма"
Катедра "Международни икономически отношения"
Катедра "Социални и хуманитарни науки"