Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Финансово-счетоводен факултет Катедра "Счетоводна отчетност" Публикации Преподаватели Катедра "Финанси" Публикации Преподаватели Катедра "Обща икономическа теория" Публикации Преподаватели Катедра "Правни науки" Публикации Преподаватели