Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Катедри
Факултет Информатика Катедра "Информатика" Публикации Преподаватели Катедра "Статистика и приложна математика" Публикации Преподаватели Катедра "Физическо възпитание и спорт" Публикации Преподаватели