Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Правни науки"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF