Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Правни науки"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 1989 Няма Мицев, М., Бъчварова, М., Стамболийска, С., Стойков, Ю. Сборник казуси по стопанско, финансово и трудово право. Част 1. Стопанско право. Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 1989.
2 Статия 1991 Няма Бъчварова, М. Правна характеристика на учредителния процес при акционерните дружества. Известия на Икономически университет – Варна, 1991, 3, 76-82.
3 Учебно помагало 1991 Няма Бъчварова, М., Стойков, Ю. Кратък курс по търговско право. Варна: Съюз на учените в България, 1991.
4 Статия 1991 Няма