Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Информатика"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1988 Няма Филипова, Н. По въпроса за структурата на потребителския интерфейс в системите за автоматизирана обработка на икономическа информация. Годишник на ВИНС, 1988, № 2, 163-169.
2 Статия 1991 Няма Филипова, Н. Концептуални основи за разработването на диалогови системи за автоматизирана обработка на икономическа информация. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 1991, № 3, 61-67.
3 Статия 1992 Няма Филипов, Ф., Филипова, Н. Потребителски контроли. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 1992, № 1, 54-63.
4 Статия 1993 други индексирани издания Filipov, F., Filipova, N.