Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и организация на туризма"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF