Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и организация на туризма"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1997 други индексирани издания Луканова, Г. Тенденции в развитието на веригите за бързо хранене. Известия, Варна: Университетско издателство, 1997, 4, 94-102.
2 Статия 1997 други индексирани издания Казанджиева, В. Развлекателните паркове в съвременния туризъм. Известия, Варна: Университетско издателство, 1997, бр. 2, 88 - 100.
3 Статия 1999 други индексирани издания Казанджиева, В. Индустрията на свободното време - настояще и бъдеще. Известия, Варна: Университетско издателство, 1999, бр. 3, 98 – 106.
4 Доклад 1999 Няма