Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
101 Статия 2009 Scopus или Web of Science Panchev, I., Nikolova, K., Pashova, S. Physical Characteristics of Wax Containing Pectin Aqueous Solutions. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11, 2009, 9, 1214-1217.
102 Статия 2009 Scopus или Web of Science Nikolova, K., Panchev, I., Kovacheva, D., Pashova, S. Thermophysical and Optical Characteristics of Bee and Plant Waxes. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11, 2009, 9, 1210-1213.
103 Статия 2009 други индексирани издания Пашова, С. Изследване качеството на череши по органолептични показатели=Investigation of the Quality of Cherries on Sensor Indexes. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 12, 2009, 6, 1459-1474.
104 Статия 2009 други индексирани издания Pashova, S. Changes in the Quality of Beer, Offered in PET Packages on the Bulgarian Market. Polish Journal of Commodity Science, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 4, 2009, 21, 27-35.
105 Статия 2008 други индексирани издания Пашова, С. Морфологична характеристика на плодовете на червена джанка и на трънкослива=Morphological Characteristic Of The Red Damson And Sloe. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 11, 2008, 1, 310-320.
106 Статия 2008 Няма Pashova, S., Stoykova, T. Quality and packing of beer. Forum Ware International, (online), 2008, 1, 35-43.
107 Статия 2008 други индексирани издания Пашова, С. Морфологична характеристика на череши от Prunus avium L.. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 55, 2008, 1, 521-526.
108 Статия 2008 други индексирани издания Пашова, С., Стойкова, Т. Качество на пивото, предлагано в търговската мрежа на град Варна. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 55, 2008, 1, 527-532.
109 Статия 2007 други индексирани издания Пашова, С. Промени в химичния състав на червена джанка при хладилно съхранение=Сhanges In The Chemical Composition Of Red Damson During Cold Storage. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 10, 2007, 1, 135-146.
110 Статия 2007 други индексирани издания Пашова, С. Морфологична характеристика на някои сливови плодове от Prunus domestica L.. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 54, 2007, 2, 365-370.
111 Статия 2007 Няма Пашова, С. Проблеми при производството на сливови плодове. Известия , Варна: Наука и икономика, 2007, 4, 96-107.
112 Статия 2006 други индексирани издания Пашова, С. Химичен състав на сливови плодове. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 9, 2006, 2, 239-249.
113 Статия 2006 други индексирани издания Пашова, С. Изследване състава на восъците изолирани от кутикулата на сливови плодове. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 53, 2006, 1, 71-76.
114 Статия 2005 други индексирани издания Пашова, С. Изменение съдържанието на екстрактивни липидни вещества в кутикулата на сливови плодове при хладилно съхранение=Changes In The Content Of The Extractive Lipid Compounds In The Cuticle Of Plum Fruits During Cold Storage. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 8, 2005, 1, 70-82.
115 Статия 2005 други индексирани издания Пашова, С. Изследване кутикулата на сливови плодове. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 52, 2005, 2, 153-158.
116 Статия 2004 други индексирани издания Пашова, С., Дончев, Х. Изменение на някои физико-химични показатели при хладилно съхранение на сливови плодове. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ - Пловдив, 51, 2004, 3, 449-454.
117 Статия 2004 Няма Ivanov, A., Pashova, S. Quality of Whole and Reduced fat Milk On Bulgarian Market. Forum Ware International (online), 2004, 2, 24-28.
118 Статия 2004 Няма Пашова, С., Дончев, Х. Изменение на органолептичните показатели на сливови плодове при хладилно съхранение. Известия на ИУ – Варна, Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2004, 1, 30-39.
119 Статия 2004 други индексирани издания Пашова, С. Фири и повреди от гъбни болести на сливови плодове при различни режими на хладилно съхранение=Losses and Damages From Fungi Diseases of Plum Fruits Under Different Conditions of Cold Storage. JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans, Trojan: Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 7, 2004, 1, 70-84.
120 Статия 2015 други индексирани издания Радев, Р., Димитров, Г. Водна активност на ядивни филми с различен състав. Научни трудове на УХТ, Пловдив: Академично издателство на УХТ, LXII, 2015, с. 387 – 392.