Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
61 Статия 2013 други индексирани издания Pashova, S., Nikolova, K., Dimitrov, G. Study of the Quality of "Twinings" Tea. International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT), 3, 2013, 1, 1-9.
62 Статия 2012 Няма Boeva-Kashlova, G., Georgieva, N., Pashova, S. Study of Some Hygienic Indices of Nonwoven Textile Materials With An Innovation Decision. Forum Ware International, ISSN 1810-7028 (online) , 2012, 2, 17-22.
63 Статия 2012 Няма Pashova, S., Radev, R. Safety Of Foods Offered On The Bulgarian Market. Proceedings of the 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Science Perspective, Roma, Italy, 2012, 12.
64 Статия 2006 Scopus или Web of Science Naydenova, E., Zhivkova, V., Zamfirova, R., Vezenkov, L., Dobrinova, Y., Mateeva, P. Synthesis and Biological Activity of Nociceptin/Orphanin FQ(1-13)NH2 Analogues Modified in 9 and/or 13 Position. Bioorganic&Medicinal Chemistry Letters, 16(15), 2006, 4071-4074.
65 Статия 2004 други индексирани издания Naydenova, E., Jivkova, V., Dobrinova, Y., Vezenkov, L., Zamfirova, R., Todorov, S. Short analogues of Nociceptin/Orphanin FQ. Synthesis and biological activity. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 57(1), 2004, 39-42.
66 Статия 2012 Няма Живкова, В. Природни оцветители: каротеноиди. Годишник на Висше училище международен колеж, V, 2012, част 1, 274-281.
67 Статия 2012 Няма Живкова, В. Природни и синтетични оцветители в храните. Годишник на Висше училище международен колеж, V, 2012, част 1, 288-298.
68 Статия 2012 Няма Живкова, В. Природни оцветители: бетаини, куркумин, кошенил. Управление и образование, 8, 2012, кн.4, 16-19.
69 Статия 2012 Няма Живкова, В. Природни оцветители: антоцианини. Управление и образование, 8, 2012, кн.4, 11-15.
70 Статия 2015 Няма Pashova, S. La perception des consommateurs en ce qui concerne les emballages comestibles pour les fruits et legumes frais. Agence Universitaire De La Francphonie, Conference Internationale Competitivite et Cohesion Economique et Sociale, Bucarest, Roumanie: Editura ASE, 2015, 143-149.
71 Статия 2011 Няма Pashova, S. Plant waxes – nature, types and application. Forum Ware International, Special Issue, Excellence In Business, Commodity Science and Tourism, Bucharest Academy Of Economic Studies, Faculty of Commerce – 60 years of Existence, (online), 2011, 1, 166-170.
72 Статия 2010 Няма Пашова, С., Терзийски, Я. Изследване качеството на шоколад, произведен от фирма NESTLE. Известия на ИУ- Варна, Варна: Наука и икономика, 2010, 4, 112-124.
73 Статия 2014 Няма Стоянова, А., Ставрева, И. Борбата с фалшифицираните стоки - настояще и бъдеще в контекста на устойчивото потребление. Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development [XVI международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21 - 23 март 2014, Юндола, ЛТУ - София] , 44, 2014, 1, 85 - 90.
74 Статия 1992 Няма Братованова, П., Златева, Д. Въздействие на реологичните свойства на тестото върху качеството на пшеничния хляб, приготвен с добавка на млечнокисели закваски. Известия на Икономически университет – Варна, 1992, № 3 - 4, 63 - 74.
75 Статия 1994 Няма Златева, Д., Братованова, П. Приложение на лиофилизирани закваски от млечнокисели стрептококи при производството на пшеничен хляб. . Хранителна промишленост,, 1994, № 3, 20 - 24.
76 Статия 1997 Няма Братованова, П., Златева, Д. Нови закваски от лактококи в комбинация с лактобацили за хлебопроизводството. . Известия на ИУ – Варна, , 1997, № 3, 27 - 37.
77 Статия 2007 Няма Златева, Д. Проучване въздействието на лиофилизирани млечнокисели закваски и свободни аминокиселини върху киселинността на тестените полуфабрикати и хляба. . Хранително – вкусова промишленост, , 2007, № 2, 46 - 51.
78 Статия 2007 Няма Златева, Д. Въздействие на лиофилизирани млечнокисели закваски и свободни аминокиселини върху шупливостта на пшеничния хляб. . Хранително – вкусова промишленост, , 2007, № 9, 40 - 43.
79 Статия 1992 Няма Станев, В., Василева, Б., Златева, Д. Нормиране на киселинност в лютеница.. Известия на ИУ - Варна, , 1992, № 2, 23 - 35.
80 Статия 1997 Няма Златева, Д., Атанасова, Д. Изследване качеството на макаронени изделия. . Известия на ИУ - Варна, , 1997, № 3, 66 - 73.