Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
21 Учебник 2009 Няма Георгиева, Н., Пашова, С. Стокознание. Варна: Наука и икономика, 2009, 301.
22 Учебник 2013 Няма Живкова, В. Химия. Варна: Наука и икономика, 2013, 309.
23 Учебник 1996 Няма Радев, Р., Георгиев, В. Курс по счетоводство на предприятието. 2. прераб. изд., Варна : ИУ – Варна, 1996, 232.
24 Учебник 1992 Няма Радев, Р., Милев, С., Георгиев, В. Курс по счетоводство . Варна: Унив. изд. ИУ - Варна, 1992, 178 с.
25 Учебник 2018 Няма Златева, Д. Стокознание на храните от животински произход : [Учебник за студентите от ИУ - Варна]. Варна : Наука и икономика, 2018, 382 с.
26 Учебник 2019 Няма Пашова, С., Атанасова, П. Стокознание : [Електронен учебник за студентите от ИУ - Варна] . Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&path=25_30&product_id=89, 2019, 174 с. ISBN 978-619-210-039-1.
27 Студия 2012 Няма Пашова, С. Промени в митническата администрация след присъединяваме на България към Европейския съюз. Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов , CXV, 2012, с. 131 - 180.
28 Студия 2015 Няма Димитрова, В., Василева, Б., Пашова, С., Узунова, Ю. Бранд идея. . - Варна, 2015. - 32 с.
29 Студия 2009 Няма Караджов, Г., Златева, Д. Изследване на промените в съдържанието на свободни аминокиселини при производството на пшеничен хляб. . Годишник на ИУ – Варна, , 81, 2009, 332 - 368.
30 Студия 2009 Няма Пашова, С. Качество на череши и вишни. Годишник на ИУ-Варна, Варна: Наука и икономика, 81, 2009, 369-407.
31 Студия 2006 Няма Пашова, С. Изменение съдържанието на екстрактивни липидни вещества в кутикулата на сливови плодове при хладилно съхранение. Годишник на ИУ-Варна, Варна: Наука и икономика, 78, 2006, 320-353.
32 Студия 2004 Няма Дончев, Х., Пашова, С., Иванов, А. Изследване на липидните вещества в кутикулата на някои тиквени зеленчуци. Годишник на ИУ-Варна, Варна: Наука и икономика, 76, 2004, 402-428.
33 Статия 2011 други индексирани издания Zlateva, D. Determination of nitrite content of meat products offered on the Bulgarian market = Определяне на съдържанието на нитрити в колбасни изделия, предлагани на българския пазар. // Forum ware international, 2011, № 2, p. 25 - 34
34 Статия 2011 Няма Златева, Д. Технологично значение и физиологично влияние на нитратите и нитритите, използвани в колбасното производство - част II. Хранителнo-вкусова промишленост , 2011, № 3, с. 45 - 48.
35 Статия 2011 Няма Златева, Д. Изследване влиянието на типа на брашното и някои добавки върху стареенето на хляба. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 61 - 72.
36 Статия 2011 Няма Маринова, В., Пашова, С. Сравнителни изследвания на прясно мляко, предлагано в търговската мрежа на град Варна. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 97 - 107.
37 Статия 2011 Няма Златева, Д. Здравословни аспекти на консумацията на продукти от пълнозърнести брашна. Хранителнo-вкусова промишленост , 2011, № 8, с. 53 - 57.
38 Статия 2012 други индексирани издания Радев, Р. Изследване на българското кисело мляко. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2012, № 1, с. 146 - 157.
39 Статия 2013 други индексирани издания Пашова, С. Изменение съдържанието на екстрактивни липидни вещества в кутикулата на сливови плодове при хладилно съхранение. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans , 8, 2005, № 1, p. 70 - 82.
40 Статия 2013 други индексирани издания Пашова, С., Радев, Р. Качество и безопасност на някои зеленчуци. Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, 60, 2013, № 1, с. 643 - 649.