Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебно помагало 2012 Няма Стойкова, Т., Желязкова, М. Стокознание на промишлените стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 325 с.
2 Учебно помагало 2012 Няма Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 236 с.
3 Учебно помагало 2013 Няма Маринова, В. Стокознание на промишлените стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 230 с.
4 Учебно помагало 2013 Няма Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 235 с.
5 Учебно помагало 2014 Няма Пашова, С., Златева, Д. Стокознание на хранително - вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 228 с.
6 Учебно помагало 2015 Няма Златева, Д., Радев, Р., Маринова, В., Стойкова, Т. Стокознание. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика. 2015. 259 с.
7 Учебно помагало 2016 Няма Стойкова, Т., Желязкова, М., Радев, Р. Стокознание на текстилните и обувните стоки. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 248 с.
8 Учебно помагало 2016 Няма Пашова, С. Стоков контрол . Електронно издание (http://eknigibg.net/index.php?route=product/category&path=25_30), Варна: Знание и бизнес, 2016, 200.
9 Учебно помагало 2014 Няма Живкова, В. Химия: Ръководство за лабораторни упражнения. Варна: Наука и икономика, 2014, 209.
10 Учебно помагало 2000 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки - ръководство за лабораторни упражнения, част ІІ. Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 2000, 257.
11 Учебно помагало 2001 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С., Иванов, А. Стокознание на хранително-вкусовите стоки - ръководство за лабораторни упражнения, част І. Варна: Университетско издателство, Икономически университет-Варна , 2001, 275.
12 Учебник 2011 Няма Дончев, Х., Пашова, С., Златева, Д. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 419 с.
13 Учебник 2013 Няма Златева, Д. Сензорен анализ. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 188 с.
14 Учебник 2014 Няма Златева, Д., Стойкова, Т. Стокознание. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 360 с. : с ил.
15 Учебник 2015 Няма Желязкова, М., Златева, Д. Микробиология на стоките. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 220 с. : с табл., ил.
16 Учебник 2015 Няма Златева, Д. Търговски марки и реклама на стоките. . - Варна : Наука и икономика, 2015. - 280 с.
17 Учебник 2015 Няма Дончев, Х., Пашова, С. Стоков контрол. . - Варна : Наука и икономика, 2015. - 266 с.
18 Учебник 2015 Няма Пашова, С. Митническа политика : [Електронен ресурс]. http://eknigibg.net/index.php?route=product/product&product_id=57, Варна : Знание и бизнес, 2015, 290.
19 Учебник 2009 Няма Дончев, Х., Златева, Д. Стокознание на хранително–вкусовите стоки: Част първа . Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2009.
20 Учебник 2010 Няма Дончев, Х., Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително–вкусовите стоки: Част втора. Варна: Наука и икономика, 2010, 351 с.