Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Стокознание"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Монография 2011 Няма Пашова, С. Приложение на растителните восъци в хранителните технологии. - Ловеч : ИК САФО, 2011. - 193 с.
2 Монография 2011 Няма Златева, Д. Влияние на типа на брашното върху качеството на пшеничния хляб. - Варна : СТЕНО, 2011. - 175 с.
3 Статия 2011 Няма Златева, Д. Технологично значение и физиологично влияние на нитратите и нитритите, използвани в колбасното производство - част II. Хранителнo-вкусова промишленост , 2011, № 3, с. 45 - 48.
4 Статия 2011 Няма Златева, Д. Изследване влиянието на типа на брашното и някои добавки върху стареенето на хляба. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 61 - 72.
5 Статия 2011 Няма Маринова, В., Пашова, С. Сравнителни изследвания на прясно мляко, предлагано в търговската мрежа на град Варна. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 97 - 107.
6 Статия 2011 Няма Златева, Д. Здравословни аспекти на консумацията на продукти от пълнозърнести брашна. Хранителнo-вкусова промишленост , 2011, № 8, с. 53 - 57.
7 Доклад 2011 Няма Zlateva, D. Impact of the type of transport packaging on the freshness of bread = Влияние на вида на транспортната опаковка върху преснотата на хляба. // Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века : Междунар. науч.-практ. конф., 22 - 24.09.2011. - Краснодар.
8 Доклад 2011 Няма Пашова, С. Обучението в специалност "Стокознание" в условията на пазарна икономика. // Управление и образование. - Бургас : БСУ, 7, 2011, № 4, с. 114 - 121.
9 Доклад 2011 Няма Маринова, В. Рециклируемост на отпадъчната хартия. // Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 308 - 315.
10 Учебник 2011 Няма Дончев, Х., Пашова, С., Златева, Д. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 419 с.
11 Доклад 2012 Няма Маринова, В., Стойкова, Т. Европейская стратегия в области рециклирования вторичных волонистых материалов. // Тенденции и перспективы развития современного научного знания : Сб. докл. II Mеждунар. науч.-практ. конф. 11 апр. 2012. - Москва : Институт стратегических исследований, 2012, с. 137 - 143.
12 Доклад 2012 Няма Стойкова, Т. Роля на задължителната сертификация за осигуряване безопасността на стоките. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 294 - 301.
13 Доклад 2012 Няма Стоянова, А. Стандартът GlobalGAP- гаранция за качеството и безопасността на земеделските продукти. // Развитие на агробизнеса и селските райони в България и ЕС - перспективи 2020 : Сб. докл. от науч.-практ. електронна конф. с междунар. участие. - Варна : Геа-Принт, 2012, с. 174 - 184.
14 Учебно помагало 2012 Няма Стойкова, Т., Желязкова, М. Стокознание на промишлените стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 325 с.
15 Учебно помагало 2012 Няма Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 236 с.
16 Доклад 2013 Няма Стоянова, А. Управление на безопасността на зърнените храни чрез повишаване на превантивните мерки за контрол на микотоксини. // Управление и устойчиво развитие : XV-та междунар. науч. конф., 22 - 24 март 2013. - София : Лесотехнически унив., 2013.
17 Учебно помагало 2013 Няма Маринова, В. Стокознание на промишлените стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 230 с.
18 Учебник 2013 Няма Златева, Д. Сензорен анализ. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 188 с.
19 Учебно помагало 2013 Няма Златева, Д., Пашова, С. Стокознание на хранително-вкусовите стоки. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 235 с.
20 Доклад 2013 Няма Василева, Б., Пашова, С., Узунова, Е. Качеството на обучение в Икономически университет - Варна през погледа на студентите-бакалаври. // Качеството на обучението във висшето училище : Сб. докл. от семинар в ИУ - Варна, 28 март 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 36 - 60.