Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Социални и хуманитарни науки"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1989 Няма Русев, И. Трудовете на Алфонс Олар и Жан Жорес във френската историография за Революцията. – Векове, № 4, 1989, с. 20–28.
2 Статия 1989 Няма Русев, И. Към въпроса за насилието и революционния терор в годините на Великата френска революция. – В: Юбилеен сборник „Великата френска революция и световния исторически процес”. (Издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”), 1989, с. 15–24.
3 Статия 1991 Няма Русев, И. Някои сведения за старите сливенски гробища. – В: Известия на музеите от Югоизточна България, Стара Загора, Т. XIV, 1991, с. 187–209.
4 Статия 1992 Няма