Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Индустриален бизнес"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебник 1992 Няма Благоев, Б., Близнаков, М. Микроикономика. АЛ, 1992, 422.
2 Учебник 1992 Няма Петров, И., Близнаков, М. Задочен курс по управление на малкия бизнес. Варна: Ико-консулт, 1992.
3 Статия 1992 Няма Станев, В., Василева, Б., Златева, Д. Нормиране на киселинност в лютеница.. Известия на ИУ - Варна, , 1992, № 2, 23 - 35.
4 Статия 1993 Няма