Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Западноевропейски езици"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1994 Няма Илиев, С. Teaching English Through English. Introducing English Proverbs And Sayings. Научна сесия с международно участие 1994, Т. 4 Хуманитарно обучение и възпитание, ВТС Троян, 4, 1994, 640 - 647.
2 Доклад 1994 Няма Miteva, D. Authentic Speech Inside and Outside the English Classroom. Научна конференция с международно участие, ВВМУ, Варна, 1994.
3 Доклад 1996 Няма Iliev, S. Positive Stress And ESP. Europe from East to West - proceedings of the First International European Studies Conference, Varna, Bulgaria, 1996, pp. 181 - 187.
4 Доклад 1996 Няма Miteva, D.