Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Чужди Езици"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 1999 Няма Tschakakarova, S., Waltschewa, B., Georgiewa, W., Petrova, G., Marinowa, G. 10 Tests für Deutschlerner. Варна: Зограф, 1999.
2 Доклад 2000 Няма Панчева, М. Неезикови проблеми в работата по чужд език със студенти от специалността "Организация и управление на туристическото обслужване". Икономиката и развитието на обществото, Варна: УИ на Икономически университет, V, 2000, 175-180.
3 Други 2001 Няма Чакърова, С., Недева, С., Георгиева, В., Панчева, М., Павлова, И., Димитрова, Г. Многоезичен речник. Хотел, ресторант, кухня. Варна: Зограф, 2001.
4 Учебно помагало 2001 Няма Вълчева, Б., Чакърова, С., Георгиева, В., Петрова, Г., Маринова, Г.