Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Чужди Езици"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 1999 Няма Tschakakarova, S., Waltschewa, B., Georgiewa, W., Petrova, G., Marinowa, G. 10 Tests für Deutschlerner. Варна: Зограф, 1999.
2 Други 2001 Няма Чакърова, С., Недева, С., Георгиева, В., Панчева, М., Павлова, И., Димитрова, Г. Многоезичен речник. Хотел, ресторант, кухня. Варна: Зограф, 2001.
3 Учебно помагало 2001 Няма Вълчева, Б., Чакърова, С., Георгиева, В., Петрова, Г., Маринова, Г. 10 Tests fuer Deutschlerner. Варна: Зограф, 2001.
4 Други 2003 други индексирани издания Стоянова, Р. Асистемные явления в речи ритора (на материале устного монологического текста на темы науки). Риторика в системе гуманитарного знания: Сборник материалов VII-й Международной конференции по риторике, Москва: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2003, 316 – 319.
5 Доклад 2003 други индексирани издания