Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Маркетинг"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1992 Няма Станев, В., Василева, Б., Златева, Д. Нормиране на киселинност в лютеница.. Известия на ИУ - Варна, , 1992, № 2, 23 - 35.
2 Статия 1994 Няма Узунова, Е., Георгиева, Е., Кехайова-Стойчева, М. Информационен разпад в маркетинговия мениджмънт на фирмата. Известия на Икономически университет – Варна, 1994, 3 - 4, 83 - 89.
3 Доклад 1996 Няма Зафирова, Ц., Тонкова, Е. Промоционални стратегии в управлението на болниците в България в периода на преход. Управление на прехода, 1996, 57-60.
4 Доклад 1997 Няма