Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
381 Доклад 2018 други индексирани издания Желязкова, Д. Ролята на България в Дунавския воден транспорт. Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката : Сборник доклади на международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 154 - 161.
382 Доклад 2018 други индексирани издания Гроздева, Д. Електронните продажби на облекло и обувки в България - състояние и тенденции. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 97 - 107.
383 Доклад 2018 други индексирани издания Стоянов, М. Десетилетие в ЕС – свръхоптимизъм и овладяване на кризата. Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 162 - 172.
384 Доклад 2018 други индексирани издания Стоянов, М. Гражданска регистрация за лица от страни-членки на EС – аспекти във формите на дискриминация. Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция на ИУ - Варна, 8 юни 2018, Варна : СТЕНО, 2018, 221 - 229.
385 Статия 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Предизвикателства пред дигиталния маркетинг в условията на мултиекранна среда. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 1, 56 - 65.
386 Статия 2018 други индексирани издания Петева, В. Стратегически аспекти на потребителското поведение и основни парадигми в неговото изучаване. Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 78 - 86.
387 Статия 2018 други индексирани издания Димитрова, В. Влияние на дигитализацията върху конкуренцията в търговията на дребно в България. Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 5 - 13.
388 Доклад 2018 други индексирани издания Душкова, М. Съвременни предизвикателства пред обучението на студенти в областта на икономиката на търговията. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.