Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Доклад 2018 други индексирани издания Стоянов, М. Настъплението на електрическите автомобили. Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ – Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 213 - 226.
2 Учебник 2018 Няма Данчев, Д., Стоянов, М. Количествени методи в търговията. Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
3 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Nikolaev, R., Zhelyazkova, D., Milkova, T. Minimizing the Transportation Costs by Means of Three Dimensional Transportation Problem. [Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia: STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.4, 5, 2018, Issue 1.4., p. 549 - 556.
4 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Dimitrova, V., Kaneva, M. Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
5 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Stojanov, M., Zhelyazkova, D., Gramatikova, E. Development of Courier Services in the Context of the Omnichannel Strategy. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management , Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 261 - 268. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
6 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Stojanov, M., Grozdeva, D., Peteva Laskova, V. National Dimensions of Digital Transformation of Bulgarian Enterprises. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
7 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Dimitrova, V., Hristova, Y., Dushkova, M. Competitive Structure of Electronic Retailing in Bulgaria. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
8 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Hristova, Y. Bulgarian Passenger Car Market: Dynamics and Perspectives. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.4, 61 - 68.
9 Доклад 2018 Scopus или Web of Science Hristova, Y., Peeva, P. Consumer Attitudes Towards Life Insurance in Bulgaria. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 185 - 192.
10 Доклад 2018 други индексирани издания Stojanov, M. Forms of Payments in Electronic Commerce. Ukraine - Bulgaria - European Union: Contemporary State and Perspectives : VI International Conference, Ukraine, Kherson: FLP Vyshemirsky V. S., 2018, 29 - 33.
11 Доклад 2018 други индексирани издания Петева Ласкова, В. Потребителското поведение в предвидимото бъдеще - промени и предизвикателства. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 166 - 176.
12 Доклад 2018 други индексирани издания Христова, Ю. Дигитални технологии разтърсват конкурентната структура на търговията на дребно. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 215 - 225.
13 Доклад 2018 други индексирани издания Димитрова, В. Обучението и науката по търговия – традиции и предизвикателства = Commerce Education and Science – Traditions and Challenges. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 23 - 34.
14 Доклад 2018 други индексирани издания Dimitrova, V., Semova, M. Blockchain and Smart Contracts in Retailing. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 126 - 136.
15 Доклад 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Дигиталните маркетинг тенденции в търговията на дребно и влиянието им върху потребителския избор. Търговия 4.0 - наука, практика и образование: Сб. докл. от междунар. науч. конф., 12 окт. 2018 г. , Варна: Наука и икономика, 2018, с. 205 - 214.
16 Доклад 2018 други индексирани издания Граматикова, Е. Иновативни образователни технологии при обучението на специалисти по търговия . Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 257 - 266.
17 Доклад 2018 други индексирани издания Данчев, Д. Омниканална търговия и омниканални потребители. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
18 Доклад 2018 други индексирани издания Желязкова, Д. Нещата в транспорта започват да мислят. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 483 - 491.
19 Доклад 2018 други индексирани издания Стоянов, М. Умни магазини. Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 397 - 406.
20 Доклад 2018 други индексирани издания Пеева, П. Критерии за позициониране на животозастрахователните компании в съзнанието на потребителите. Търговия 4.0 – наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 188 - 195.