Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на търговията"
Вид Година Индекс Публикация Влезте в профила си, за да изтеглите PDF или Excel
1 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Цоников, Г., Данчев, Д., Казашка, Х. Разработване на магистърска теза и дипломна работа по икономика. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 114 с.
2 Учебно помагало 2012 Няма Станчева, А., Владова, К., Димитрова, В., Кехайова, М., Христова, Ю. Сборник казуси по конкурентна динамика. - Варна : СТЕНО, 2012. - 125 с.
3 Учебно помагало 2013 Няма Димитрова, В., Душкова, М., Граматикова, Е. Управление на търговските операции. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 278 с.
4 Учебно помагало 2016 Няма Димитрова, В., Желязкова, Д., Христова, Ю. Конкурентоспособност на търговския бизнес. Варна: Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 288 с.
5 Учебно помагало 2010 Няма Стоянов, М. Анализ на търговската дейност. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2010, 171 с.
6 Учебно помагало 2009 Няма Желязкова, Д. Транспортна логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2009, 126 с.
7 Учебно помагало 2007 Няма Ангелов, Д., Желязкова, Д. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2007, 117 с.
8 Учебно помагало 2011 Няма Сълова, Н., Димитрова, В., Душкова, М., Граматикова, Е. Търговски мениджмънт . Варна: Наука и икономика, 2011, 115 с.
9 Учебно помагало 2012 Няма Станчева, А., Кехайова-Стойчева, М., Димитрова, В., Христова, Ю., Милева, Л., Владова, К. Сборник казуси по конкурентна динамика. Варна : Стено, 2012, 125.
10 Учебно помагало 1989 Няма Сълова, Н., Няголов, Г., Георгиева, Е., Стоянова, А., Димитрова, В. Организация и технология на вътрешната търговия : [Учебно помагало със задачи за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] . Варна : ВИНС Д. Благоев - Варна , 1989, 136 с.
11 Учебно помагало 2002 Няма Сълова, Н., Ангелов, Д., Цветков, Ц., Димитрова, В. Организация и технология на търговията : Уч. помагало [за студентите на ИУ - Варна] . Варна: Унив. изд. ИУ, 2002, 180 с.
12 Учебно помагало 2012 Няма Станчева, А., Кехайова, М., Димитрова, В., Христова, Ю., Милева, Л., Владова, К. Сборник казуси по конкурентна динамика. Варна : СТЕНО, 2012, 126.
13 Учебник 2014 Няма Трайков, Х. Финансов мениджмънт в търговията. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 370 с.
14 Учебник 2017 Няма Желязкова, Д. Транспортна логистика. Варна: Наука и икономика, 2017, 259 с.
15 Учебник 2011 Няма Димитрова, В., Желязкова, Д., Гроздева, Д., Стоянов, М. Управление на продажбите. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика”, 2011, 368 с.
16 Учебник 2007 Няма Турлакова, Т., Стоянов, М. Аграрни пазари, маркетинг и цени. Варна: ИК “ГЕЯ-Принт”, 2007, Първо издание.
17 Учебник 2009 Няма Благоев, Б., Ангелов, Д., Атанасов, Б., Тонкова, Е., Благоева, С., Димитрова, В., Желязкова, Д., Василев, Ю. Стопанска логистика. Варна: Унив. изд. “Наука и икономика“, 2009, 430 с.
18 Учебник 1998 Няма Сълова, Н., Георгиева, Е., Няголов Г., т., Узунова, Ю., Данчев, Д., Димитрова, В., Петева, В., Петрова, н. Маркетинг. Университетско издателство, Икономически Университет - Варна, 1998, 61-102, 139-154, 163-168.
19 Учебник 2010 Няма Благоев, Б., Шинева, Р., Димитрова, В., Стоянов, С., Данчев, Д., Турлакова, Т., Благоева, С., Минков, И., Иванов, Й., Данкова, П. Икономика на предприятието. Варна: Наука и икономика, 2010.
20 Учебник 2010 Няма Данчев, Д., Гроздева, Д. Въведение в търговския бизнес. В. Търново: Фабер, 2010, 590 с.