Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Физическо възпитание и спорт"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Доклад 1995 Няма Томова, С., Атанасова, Т., Кадиева, С. Съвременни аспекти в мениджмънта на спортно-развлекатения туризъм. Българският туризъм и пазарната икономика, Юбилейна национална конференция на специалност Международен туризъм, ИУ - Варна, Варна- Университетско издателство на Икономически университет, 1995, 102-111.
2 Доклад 2006 Няма Томова, С., Димитров, Д. "Изследване навиците за самостоятелни занимания на студентите с физически упражнения и спорт” . Сборник с научни доклади “Съвременни аспекти на спортното образование”, Издателство “Св. СВ. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006, 121-127.
3 Доклад 2007 Няма Динев, П., Томова, С., Димитров, Д. “Примерна система за формиране на оценката по физическо възпитание във висшите училища” . Сборник с научни доклади „Европейски стандарти в спортната образование“, Издателство „Фабер“, 2007, 30-39.
4 Доклад 2007 Няма