Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Управление и администрация"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Студия 1986 Няма Личев, И., Суружон, Д. Изследване на трансформациите на икономическите системи при проектиране на АСУ. Трудове на ВИНС "Д. Благоев", 58, кн. II, 1986, 49-87.
2 Доклад 1989 Няма Зафирова, Ц. Система на заплащане на труда в корабостроителните заводи в условията на номенклатурно планиране. V национален симпозиум по корабостроене, Институт по корабостроене - Варна, 1989.
3 Доклад 1989 Няма Зафирова, Ц. Оптимизиране разпределението на капиталните вложения за обновяването на техниката и технологията в корабостроенето. V национален симпозиум по корабостроене, Институт по корабостроене - Варна, 1989.
4 Статия 1991 Няма