Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Международни икономически отношения"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Статия 1993 Няма Тодоров, О. Избор на форми на плащане, 14 стр.. сп. Консултантско обслужване на малкия бизнес, ISSN 1310-2553, Ико–Консулт, 1993, 3.
2 Статия 1993 Няма Тодоров, О. Технология на външнотърговската сделка за покупко-продажба, 18 стр.. сп. Консултантско обслужване на малкия бизнес, ISBN 954-8235-02-1, Ико–Консулт, 1993, 2.
3 Статия 1993 Няма Тодоров, О. Технология на външнотърговската сделка , 20 стр.. сп. Консултантско обслужване на малкия бизнес, ISBN 954-8235-06-4, 1993, 1.
4 Статия 1994 други индексирани издания Тодоров, О.