Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Икономика и управление на строителството"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Учебно помагало 1995 Няма Лилов, Р., Петров, К., Йовчев, И. Сборник с решени задачи по публични финанси. – Варна : ИУ, 1995, 51 с.
2 Статия 1997 Няма Йовчев, И. Финансово оздравяване на предприятието. // КАПИТАЛОВ пазар, – София, 1997, № 10, с. 14-17.
3 Статия 1997 Няма Йовчев, И. Кои дружества са публични и как ще се изплащат дивиденти по безналичните акции. // КАПИТАЛОВ пазар, – София, 1997, № 9, с. 3-5.
4 Доклад 1997 Няма