Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък публикации на катедра "Обща икономическа теория"
Вид Година Индекс Публикация Изтегли в ексел Изтегли в PDF
1 Студия 1989 Няма Младенова, З. Еволюция на вътрешнофирмените отношения в промишлените монополи. Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при ВУЗ, Политическа икономия, София, 23, 1989, 1, 109-128.
2 Монография 1994 Няма Campbell, J., Owsiak, t., Mladenova, Z., Gargov, V., 0, . Fiscal Reforms in Pot-Communist Countries. Krakow Academy of Economics, Krakow, 1994, 240.
3 Студия 1995 Няма Mladenova, Z. The Fiscal Reform in Bulgaria: Development and Controversies. Working Papers, Krakow Academy of Economics, Krakow, 1, 1995, 9, 1-32.
4 Студия 1997 Няма