Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Андрияна Йовчева Андреева Правни науки
Виолета Кирилова Владова-Иванова Правни науки
Галина Огнянова Йолова Правни науки
Галина Димитрова Николаева Правни науки
Дарина Неделчева Димитрова Правни науки
Диана Руменова Димитрова Правни науки
Живка Стоянова Матеева Правни науки
Ивайла Господинова Димитрова Правни науки
Ивайла Господинова Димитрова Правни науки
Маргарита Стефанова Бъчварова Правни науки
Милена Красимирова Цветковска Правни науки
Огняна Тотева Маринова Правни науки
Радослав Петков Рачев Правни науки