Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анка Стоянова Хубанова Информатика
Анна Сергеева Тимофеева Информатика
Анна Хараламбиева Кънчева Информатика
Божана Илиева Иванова Информатика
Бонимир Пенчев Пенчев Информатика
Борис Иванов Банков Информатика
Величко Янев Янков Информатика
Виктория Пламенова Евтимова Информатика
Владимир Стоянов Сълов Информатика
Георги Маринов Зеленков Информатика
Деница Филчева Информатика
Десислава Пламенова Петрова Информатика
Десислава Георгиева Колева Информатика
Ива Владимирова Македонска Информатика
Иван Огнянов Куюмджиев Информатика
Кольо Цанев Несторов Информатика
Латинка Иванова Тодоранова Информатика
Мариана Веселинова Димитрова Информатика
Мария Русланова Армянова Информатика
Мария Запрянова Кашева Информатика