Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Велина Иванчева Казанджиева Икономика и организация на туризма
Вилиян Кръстев Кръстев Икономика и организация на туризма
Георгина Георгиева Луканова Икономика и организация на туризма
Красимира Драгомирова Янчева Икономика и организация на туризма
Марин Найденов Нешков Икономика и организация на туризма
Мария Велева Велева Икономика и организация на туризма
Найден Димитров Апостолов Икономика и организация на туризма
Светла Генова Ракаджийска Икономика и организация на туризма
Стоян Петков Маринов Икономика и организация на туризма
Таня Дъбева Филипова Икономика и организация на туризма
Таня Филипова Дъбева Икономика и организация на туризма
Татяна Белчева Христова Икономика и организация на туризма
Тодор Константинов Дянков Икономика и организация на туризма