Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Антоанета Петрова Стоянова Стокознание
Асен Тодоров Иванов Стокознание
Ваня Живкова Иванова Стокознание
Величка Пеева Маринова Стокознание
Денка Йорданова Златева Стокознание
Димитър Симеонов Стефанов Стокознание
Иглика Тотев Узунова Стокознание
Мария Георгиева Желязкова Стокознание
Недялка Димитрова Георгиева Стокознание
Радослав Светлинов Радев Стокознание
Събка Димитрова Пашова Стокознание
Теменуга Василева Стойкова Стокознание
Христо Христов Дончев Стокознание