Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Ангел Генчев Ангелов Статистика и приложна математика
Бойко Иванов Атанасов Статистика и приложна математика
Ваня Трифонова Стоянова Статистика и приложна математика
Велина Георгиева Йорданова Статистика и приложна математика
Весела Григорова Димитрова Статистика и приложна математика
Веселин Янков Бошнаков Статистика и приложна математика
Веселин Иванов Хаджиев Статистика и приложна математика
Георги Малинов Червенски Статистика и приложна математика
Деян Георгиев Михайлов Статистика и приложна математика
Дико Моис Суружон Статистика и приложна математика
Димитричка Косева Косева Статистика и приложна математика
Димитрия Кирчева Карадимова Статистика и приложна математика
Димитър Стефанов Радилов Статистика и приложна математика
Димо Белчев Димитров Статистика и приложна математика
Дочо Тодоров Дочев Статистика и приложна математика
Йордан Русанов Петков Статистика и приложна математика
Константин Георгиев Капитанов Статистика и приложна математика
Любомир Василев Любенов Статистика и приложна математика
Маргарита Николова Ламбова Статистика и приложна математика
Мариана Динчева Кънева Статистика и приложна математика