Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Апостол Атанасов Апостолов Социални и хуманитарни науки
Боряна Александрова Антонова Социални и хуманитарни науки
Боян Веселинов Василев Социални и хуманитарни науки
Диян Динев Димитров Социални и хуманитарни науки
Иван Динев Русев Социални и хуманитарни науки
Илко Недев Тодоров Социални и хуманитарни науки
Йордан Станиславов Раденков Социални и хуманитарни науки
Николета Вангелова Михалева Социални и хуманитарни науки
Райна Петкова Стойнешка Социални и хуманитарни науки
Снежана Апостолова Любенова Социални и хуманитарни науки
Стоянка Вълкова Георгиева Социални и хуманитарни науки
Тодор Тодоров Парушев Социални и хуманитарни науки
Фотин Георгиев Марчев Социални и хуманитарни науки