Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Благо Ангелов Благоев Индустриален бизнес
Васил Янакиев Янакиев Индустриален бизнес
Велислава Васкова Борисова Индустриален бизнес
Влади Христов Куршумов Индустриален бизнес
Вълкан Кирилов Станев Индустриален бизнес
Доника Георгиева Стоянова Индустриален бизнес
Иван Йорданов Петров Индустриален бизнес
Илиан Иванов Минков Индустриален бизнес
Ирина-Лилия Сергеевна Иванова Индустриален бизнес
Йордан Христов Иванов Индустриален бизнес
Милчо Петков Близнаков Индустриален бизнес
Моника Николаева Михайлова Индустриален бизнес
Петя Йонкова Данкова Индустриален бизнес
Пламен Маринов Павлов Индустриален бизнес
Пламена Николова Милушева Индустриален бизнес
Румяна Иванова Шинева Индустриален бизнес
Силвия Георгиева Благоева Индустриален бизнес
Стефан Нанков Калпачев Индустриален бизнес
Стефан Нанков Калпачев Индустриален бизнес
Стоян Дешев Хадживеличков Индустриален бизнес