Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Анета Стефанова Стефанова Западноевропейски езици
Борис Иванов Абрашев Западноевропейски езици
Велизар Александров Илиев Западноевропейски езици
Вера Ивановна Камберова Западноевропейски езици
Дарина Христова Генадиева Западноевропейски езици
Диана Иванова Митева Западноевропейски езици
Дорина Йосифова Русева Западноевропейски езици
Елена Божидарова Пенчева-Димова Западноевропейски езици
Ивета Аспарухова Иванова Западноевропейски езици
Красимира Николаева Димчева Западноевропейски езици
Кръстана Митева Иванова Западноевропейски езици
Маргарита Тодорова Генова Западноевропейски езици
Недялка Миланова Статева Западноевропейски езици
Николай Димитров Стефанов Западноевропейски езици
Николай Димитров Стефанов Западноевропейски езици
Свилен Божидаров Илиев Западноевропейски езици
Силвия Иванова Йоханова Западноевропейски езици
Соня Стефанова Щерева Западноевропейски езици
Таня Ганчева Димитрова Западноевропейски езици
Юлияна Тодорова Тодорова Западноевропейски езици