Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Биляна Димитрова Павлова Чужди Езици
Бисер Христов Попов Чужди Езици
Ваня Радева Георгиева Чужди Езици
Вера Ивановна Камберова Чужди Езици
Галина Цанкова Петрова Чужди Езици
Гинка Желязкова Димитрова Чужди Езици
Жана Василева Иванова Чужди Езици
Иванка Иванова Павлова Чужди Езици
Красимира Георгиева Трифонова Чужди Езици
Маргарита Росенова Панчева Чужди Езици
Наталия Борисова Станчева Чужди Езици
Радостина Стоянова Стоянова Чужди Езици
Светла Колева Недева Чужди Езици
Христина Илиева Илиева-Сверчкова Чужди Езици