Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Биляна Попова Миткова Маркетинг
Бистра Константинова Василева Маркетинг
Борислава Иванова Черкезова Маркетинг
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Боряна Георгиева Грънчарова-Сербезова Маркетинг
Ваня Йорданова Кралева Маркетинг
Виктория Станимирова Станчева Маркетинг
Владимир Сашов Жечев Маркетинг
Дарина Павлова Павлова Маркетинг
Денчо Илиев Неделчев Маркетинг
Десислава Танчева Петрова Маркетинг
Евгени Петров Станимиров Маркетинг
Евгения Георгиева Тонкова Маркетинг
Екатерина Панова Димова Маркетинг
Елена Тодорова Георгиева Маркетинг
Елица Димитрова Узунова Маркетинг
Йордан Борисов Недев Маркетинг
Мария Петрова Кехайова-Стойчева Маркетинг
Мария Георгиева Георгиева Маркетинг
Милена Миленова Георгиева Маркетинг