Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Виолета Петева Ласкова Икономика и управление на търговията
Виолета Янева Димитрова Икономика и управление на търговията
Георги Трайков Цоников Икономика и управление на търговията
Данчо Янков Данчев Икономика и управление на търговията
Десислава Кирилова Гроздева Икономика и управление на търговията
Добри Киров Ангелов Икономика и управление на търговията
Донка Димитрова Желязкова Икономика и управление на търговията
Елица Николаева Граматикова Икономика и управление на търговията
Мария Димитрова Александрова Икономика и управление на търговията
Миглена Милева Душкова Икономика и управление на търговията
Михал Стоянов Икономика и управление на търговията
Николинка Петрова Сълова Икономика и управление на търговията
Павлина Пламенова Пеева Икономика и управление на търговията
Христина Петкова Казашка Икономика и управление на търговията
Христо Атанасов Трайков Икономика и управление на търговията
Цветнен Димитров Цветков Икономика и управление на търговията
Юлия Николаевна Христова Икономика и управление на търговията