Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Гергана Георгиева Славова Аграрна икономика
Дамян Димитров Киречев Аграрна икономика
Димо Иванов Ангелов Аграрна икономика
Калин Христов Жейнов Аграрна икономика
Марин Филипов Маринов Аграрна икономика
Мария Радославова Станимирова Аграрна икономика
Милчо Донев Манолов Аграрна икономика
Павлина Любенова Иванова Аграрна икономика
Радмил Димитров Николов Аграрна икономика
Стефан Димитров Генов Аграрна икономика
Съби Йорданов Йорданов Аграрна икономика
Таня Николова Георгиева Аграрна икономика
Теодорина Желязкова Турлакова Аграрна икономика