Регистър публикации акадeмичен състав

Икономически университет - Варна

Списък Преподаватели
Преподавател Линкове Катедра
Борислава Костадинова Петрова Физическо възпитание и спорт
Велислав Ецков Цеков Физическо възпитание и спорт
Димитър Стоилов Димитров Физическо възпитание и спорт
Иво Атанасов Лалев Физическо възпитание и спорт
Илко Рашков Илиев Физическо възпитание и спорт
Илко Рашков Илиев Физическо възпитание и спорт
Петър Йорданов Динев Физическо възпитание и спорт
Силвия Петкова Чакова Физическо възпитание и спорт
Снежина Цонева Томова Физическо възпитание и спорт